Avís legal

DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DEL LLOC WEB
En compliment de l’deure d’informació estipulat en l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Perico dels Palotes, amb NIE X00000000T, d’ara endavant, en qualitat de titular de la pàgina web fastandclothes.cat, amb domicili a 13, Rue de l’Percebe a Villaconejos de dalt, adreça de correu electrònic thebros@fastanclothes.cat, procedeix a comunicar-los la present informació que conforma i regula les condicions d’ús en aquesta pàgina, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que, els usuaris de la pàgina web que es publica sota el nom de domini fastandclothes.cat, assumeixen i es comprometen a respectar.

CONDICIONS D’ÚS
La utilització de fastandclothes.cat atorga la condició d’Usuari del fastandclothes.cat, bé sigui persona física o jurídica i obligatòriament implica l’acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l’Avís Legal. Si l’Usuari no estigués d’acord amb les clàusules i condicions d’ús d’aquest Avís Legal, s’abstindrà d’utilitzar fastandclothes.cat. Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions de manera que la versió publicada per pot ser diferent en cada moment en què l’Usuari accedeixi a l’Portal. Per tant, l’Usuari ha de llegir l’Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en que accedeixi a fastandclothes.cat.
A través d’fastandclothes.cat, facilita a l’Usuari l’accés i la utilització de diversos Continguts publicats per mitjà d’Internet per o per tercers autoritzats.

L’Usuari està obligat i es compromet a utilitzar fastandclothes.cat i els Continguts de conformitat amb la legislació vigent, l’Avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, bé sigui per mitjà d’aquest avís legal o en qualsevol altre lloc dins els Continguts que conformen fastandclothes.cat, com són les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades. A aquest efecte, l’Usuari s’obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en l’Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar , inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per, d’una altra usuari o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

L’Usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en fastandclothes.cat, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material a què tingués accés en la seva condició d’Usuari del fastandclothes.cat, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu. Així mateix, de conformitat amb tot això, l’Usuari no podrà:
reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització escrita i explícita de, que és titular dels corresponents drets, o bé que això resulti legalment permès.
Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de o dels seus titulars, de les empremtes i / o identificadors digitals, marques d’aigua, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement .
L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i inclús d’intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de fastandclothes.cat, i / o dels Continguts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en fastandclothes.cat són propietat d’o, si s’escau, dels seus respectius propietaris, sense que pugui entendre que l’ús o accés a l’Portal i / o als Continguts atribueixi a l’ Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius i sense que puguin entendre cedits a l’Usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts. De la mateixa manera els Continguts són propietat intel·lectual de, o de tercers si és el cas, per tant, els drets de propietat intel·lectual són titularitat d’o de tercers que han autoritzat el seu ús, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de o de tercers inclosos en fastandclothes.cat que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

DISPONIBILITAT DE FASTANDCLOTHES.CAT
No garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a fastandclothes.cat, als seus continguts, ni que aquest es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los. Per tant, no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció de l’servei de portal durant la prestació d’aquest o amb caràcter previ.

Exclou, amb les excepcions previstes en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat de l’funcionament de fastandclothes.cat i dels Continguts, a el no compliment de l’expectativa d’utilitat que l’USUARI hauria pogut atribuir a fastandclothes.cat i als Continguts.

La funció dels Hiperenllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres web que contenen informació sobre la matèria. Aquests Hiperenllaços no constitueixen suggeriment ni recomanació.
No es fa responsable dels continguts d’aquestes pàgines enllaçades, de l’funcionament o utilitat dels Hiperenllaços ni de l’resultat d’aquests enllaços, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari ), els documents o els fitxers de l’Usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’Usuari per aquest motiu.
L’accés a fastandclothes.cat no implica l’obligació per part de de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per tant, no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació de servei de fastandclothes.cat , ni dels possibles danys que puguin causar-se a el sistema informàtic de l’Usuari o de tercers (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del web, d’un mal funcionament de el navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

La prestació de servei de fastandclothes.cat i dels Continguts té, en principi, durada indefinida. , Però, queda autoritzat per donar per acabada o suspendre la prestació de servei de fastandclothes.cat i / o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, advertirà prèviament l’acabament o suspensió de fastandclothes.cat.

QUALITAT DE FASTANDCLOTHES.CAT
Atès l’entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que es subministren per mitjà de fastandclothes.cat, realitza la seva millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i / o actualitat dels continguts. La informació continguda en les pàgines que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
exclou tota responsabilitat per les decisions que l’Usuari pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de fastandclothes.cat. La informació està sotmesa a possibles canvis diaris sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts.

NOTIFICACIONS
Totes les notificacions i comunicacions per part de a l’Usuari realitzats per qualsevol mitjà es consideraran eficaços amb caràcter general.

LEGISLACIÓ APLICABLE
El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent.